Diet Kora

Wheat Flour

   

Kachori

Coriander Powder Jeera Sugar Sauf Citric Spices Wheat Flour Edible Oil

   

Tomato

Tomatoes Green Chilies Spices Wheat Flour Edible Oil

   

Chorafari

Mix Pulses Flour Edible Oil

   

Palak

Spinach Leaves Wheat Flour Turmeric Powder Edible Oil Green Chilies Spices

 
1 2 3 4 5
 
Copyright © 2008 Aarti Chikky & Snacks